2008 m. spalio 20 d., pirmadienis

Branda mokyklai

Svarbiausi požymiai, rodantys vaiko brandumą mokyklai

1. Socialinis - emocinis brandumas:

* Žino savo vardą, pavardę, amžių, šeimos sudėtį;
* Pats prausiasi, apsirengia, tvarko savo daiktus - stengiasi būti savarankiškas;
* Jaučiasi atsakingas už jaunesnius šeimos narius, globojamą gyvūnėlį, augalą;
* Stengiasi valdyti savo emocijas;
* Valdo savo spontaniškus norus dėl bendro žaidimo, veiklos;
* Nugali savo baimę, nedrąsumą;
* Planuoja laiką, gali pakomentuoti, ką padaręs, sutvarkyti darbo vietą;
* Dažniau užduotį atlieka iki galo nei meta nepabaigtą;
* Turi draugų kieme, darželyje, susidraugauja įvairiose situacijose;
* Noriai dalyvauja vaikų grupės veikloje: pokalbiuose, žaidimuose, šventėse;
* Žaisdamas gali ir vadovauti, ir paklusti bendraamžiui;
* Bendradarbiauja su kitais vaikais: kalbasi, tariasi, aiškinasi su kitais, ką ir kaip darys.

2. Vaiko intelektinė raida:

*
Smalsauja, klausinėja, tyrinėja aplinką, žiūrinėja knygas;
*
Išbando įvairias veiklas (prasimano įvairių žaidimų, bando vaidinti, groti, šokti, spalvina, piešia, mėgsta judriuosius žaidimus);
*
Turi darbinės atminties įgūdžius (žino, ko reikia žaidimui, ką kur padėjo, atsimena, kas ką sakė, ko prašė, ką ir kaip darė, įsimena eilėraščius, dainelių žodžius, šokio judesius);
*
Gali atrinkti vienodus daiktus pagal požymį (tos pačios spalvos, formos, medžiagos), sudėti daiktus didėjančia – mažėjančia tvarka, pasako, ką veikė ryte, numato, ką veiks vakare;
*
Gali suskaičiuoti daiktus, skaitmenis susieti su daiktais, spręsti tekstinius uždavinius, kuriuose reikia sudėti ir atimti daiktus;
*
Tiksliai ir aiškiai taria daugumą kalbos garsų, domisi žodžių reikšmėmis, kuria istorijas, domisi raidėmis, žodžiais;
*
Gerai atpažįsta įprastus daiktus, vaizdus, juos įvardija, supranta suaugusiųjų ir vaikų šneką, atsako į klausimus, padaro ko paprašytas;
*
Moka teirautis, pasakoti, aiškinti, nupasakoti, nurodyti;
*
Pradeda suvokti nuoseklumą, priežasties ir pasekmės ryšį;
*
Geba įsivaizduoti, kuria įsivaizduojamąją žaidimo aplinką, prisiima vaidmenis, piešia ir konstruoja tiek realius, tiek įsivaizduojamus dalykus;
*
Bando įveikti kilusius keblumus;
*
Moka susikaupti, išlaikyti dėmesį, logiškai mąstyti, įsivaizduoti, sklandžiai reikšti mintis, logiškai įsiminti.

3. Nuostata ir pasirengimas tapti mokiniu:

*
Nusiteikęs eiti į mokyklą;
*
Domisi knygomis (mėgsta vartyti, prašo paskaityti, domisi raidėmis);
*
Ranka pasirengusi rašymui (gerai kopijuoja linijas, figūras, spalvindamas laikosi kontūrų, taisyklingai laiko pieštuką).

Šaltinis:
http://www.mokytoja.lt/puslapiai/373/

2 komentarai:

Živilė rašė...

Tai kad, atvirai pasakius, ne visi suaugusieji tai sugeba. Pvz.: nugalėti savo baimes.

Vaivaj rašė...

Tikra tiesa, aš pasižiūrėjusi į šitą sąrašiuką irgi pagalvojau, kad kai kurie dalykai ir suaugusiajam sunkiai įveikiami...